กำหนดการ เดือนกรกฎาคม 2553
วันที่
รายการ
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
พฤหัสบดี 1 วันคล้ายสถาปนาลูกเสือ
วิชาการ
 
ศุกร์ 2 กิจกรรมศุกร์ต้นเดือน ชั้น ป.1 เข้าวัด จิตตาภิบาล  
เสาร์ 3 กิจกรรมเสาร์ต้นเดือน
จิตตาภิบาล
 
จันทร์ 5 สัปดาห์ที่ 8 สรุปส่งเอกสารการประเมินภายใน    
พุธ 7 ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   
พฤหัสบดี 8 ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   
ศุกร์ 9 ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
จันทร์ 12 สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์วิชาการ ป.5 (วันที่ 12-16 ก.ค. 53)
ฉลองศาสนนามนักบุญเบเนดิกต์คุณพ่อรุ่งเรือง สารสุข
วิชาการ  
พุธ 14 ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่6 วิชาการ  
พฤหัสบดี 15 ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่5 วิชาการ  
ศุกร์ 16 ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่4 วิชาการ  
จันทร์ 19 สัปดาห์ที่ 10
กิจกรรมวันพระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
สัปดาห์พระพุทธศาสนา
สัปดาห์วิชาการ ป.4 (วันที่ 19-23 ก.ค.53)
หล่อเทียนจำนำพรรษา (19 - 23 ก.ค. 53)
วิชาการ  
ศุกร์ 23 แห่เทียนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
กีฬาครู
   
จันทร์ 26 สัปดาห์ที่ 11 กิจกรรมวันพระ
วันอาหาฬหบูชา (Asalaha Bucha Day)
หยุดเรียน  
อังคาร 27 วันเข้าพรรษา (Buddhis Lent Day) หยุดเรียน  
พฤหัสบดี 29 วันภาษาไทยแห่งชาติ วิชาการ  
ศุกร์ 30 ประชุมครู ผู้บริหาร  

HOME