กลุ่มงานบริหารวิชาการ

      
             นางวรรณี    ดีประชา 
            วิชาการระดับมัธยม / ประธาน
 
                                
      นางสุรีย์พร   เลิศไชย                                    นางชนัญญา   พงษ์สำราญกุล                               นางสาววรานุช   กิจเจริญ 
รองประธาน/ หัวหน้าสายชั้น ม.1                            ผู้ช่วยวิชาการระดับมัธยม                                    ผู้ช่วยวิชาการระดับประถม
 
                                                   
นางนานา  ไกรปราบ                                       นางสาวพิศมัย   ภูยอดผา                                     นางมาเรียม   กิจทวี
                ส่งเสริมงานวิชาการ                                       ผู้ช่วยวิชาการระดับประถม                          หัวสายสายชั้น ป.1/แหล่งการเรียนรู้  
 
                                  
         นางรัตนา   จันทรพันธ์                                       นางสาวโสรฎา  อัคราพร                                   นางสาวเยาวลักษณ์   ขำนอง
                            งบประมาณ/หัวหน้าสายชั้น ป.2              หัวหน้าสายชั้น ป.3 /หัวหน้าสาระสังคมศึกษาฯ                            หัวหน้าสายชั้น ป.4                                                                                                                         
                                  
   นางกนกอร  ปวุตินันท์                                         นางวันเพ็ญ  ว่องพานิช                                        นางทิวารัตน์  ขันวิชัย
                 หัวหน้าสายชั้น ป.5                         หัวหน้าสายชั้น ป.6/ประกันคุณภาพการศึกษา         หัวหน้าสายชั้น ม.2 /ส่งเสริมงานวิชาการ
 
                                
        นางดาราวรรณ  เอกพร                                   นางชุลีภรณ์  แหลมสุวรรณกุล                              นางสาวสุภาพร  เจริญธรรม
      หัวหน้าสายชั้น ม.3                              ประสานความร่วมมือการพัฒนาวิชาการ                                    แนะแนว             
  
                                  
        นายสุธน  ดีประชา                                                                                       นางลดารัตน์     วารีศรี
       ส่งเสริมงานวิชาการ                                                                                        หัวหน้าสาระภาษาไทย
 
                                  
   นางรัตนา  บัวสถาพร                                     นางสาววันวิสาข์ วงศ์หงษ์ทอง                                นางเมตตา  ถิ่นทุ่งทอง
                     บรรณารักษ์                                                      บรรณารักษ์                                                  งานนโยบายและแผนงาน
 
                                    
   นางสาวอิศรา  ประยูรมหิศร                                นางสาวบุญญพัช  กลาทอง                                      นางสาวอนุสรา   แซ่อึ้ง
                                                                                                                                                          เลขานุการ

_____________________________

หน้าหลัก HOME

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้