ปฏิทินกิจกรรม

                                      กำหนดการเดือน มิถุนายน 2561                      


วันที่ 4 มิ.ย.61     - สัปดาห์ที่ 4  
วันที่ 5 มิ.ย.61     - กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ 6 มิ.ย.61     - กิจกรรมวันพระ ม.3/2
วันที่ 8 มิ.ย.61     - วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา ระดับอนุบาล
วันที่ 11 มิ.ย.61   - สัปดาห์ที่ 5 ,ค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ วัดวังขนายทายิการาม
วันที่ 12 มิ.ย.61   - ค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วัดวังขนายทายิการาม
วันที่ 13 มิ.ย.61   - ค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ วัดวังขนายทายิการาม
วันที่ 14 มิ.ย.61   - ค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดวังขนายทายิการาม
วันที่ 15 มิ.ย.61   - ค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ วัดวังขนายทายิการาม
                           - ค่ายคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
วันที่ 16 มิ.ย.61   - ค่ายคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
วันที่ 18 มิ.ย.61   - สัปดาห์ที่ 6, ค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ วัดวังขนายทายิการาม
วันที่ 19 มิ.ย.61   - สัปดาห์วันสุนทรภู่  (19 – 26 มิ.ย.61)
วันที่ 20 มิ.ย.61   - กิจกรรมวันพระ  ม.3/1
วันที่ 25 มิ.ย.61   - สัปดาห์ที่ 7
วันที่ 26 มิ.ย.61   - วันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 29 มิ.ย.61   - กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 30 มิ.ย.61   - 1 ก.ค.61  -English Camp

Powered by MakeWebEasy.com