ปฏิทินกิจกรรม

                                      กำหนดการเดือน สิงหาคม 2561                      


วันที่ 1 ส.ค.61     - สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561  
วันที่ 2 ส.ค.61     - สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 6 ส.ค.61     - สัปดาห์ที่ 13 ,เริ่มเรียน 8 คาบ เตรียมกีฬาสี 
วันที่ 9 ส.ค.61     - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 13 ส.ค.61   - หยุดเรียน ชดเชยวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 14 ส.ค.61   - สัปดาห์ที่ 14
วันที่ 16 ส.ค.61   - แข่งขันกีฬาสีนอกเวลา
วันที่ 20 ส.ค.61   - สัปดาห์ที่ 15
วันที่ 24 ส.ค.61   - ประชุมครูประจำเดือน
วันที่ 27 ส.ค.61   - สัปดาห์ที่ 16
วันที่ 29 ส.ค.61   - กิจกรรมกีฬาสี
วันที่ 30 ส.ค.61   - กิจกรรมกีฬาสี
วันที่ 31 ส.ค.61   - กิจกรรมกีฬาสี

Powered by MakeWebEasy.com