ปฏิทินกิจกรรม

                                      กำหนดการเดือน   มกราคม - พฤษภาคม 63                      


วันที่ 7 ม.ค. - 21 ก.พ. 63   - รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา (เฉพาะระดับชั้นที่ว่าง)
วันที่ 1 ก.พ. 63                  - นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ (O-NET)
วันที่ 2 ก.พ. 63                  - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ (O-NET)
วันที่ 10 ก.พ. 63                - หยุดเรียน (ชดเชยวันมาฆบูชา) 
วันที่ 11 - 21  ก.พ. 63        - นักเรียนระดับอนุบาลประเมินพัฒนาการ ด้านการอ่าน
วันที่ 13 ก.พ. 63                -  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประเมินการอ่าน
วันที่ 14 ก.พ. 63                -  กิจกรรมวันวาเลนไทน์
วันที่ 21 ก.พ. 63                - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 22 ก.พ. 63                - สอบนักเรียนเข้าใหม่ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 24 - 26 ก.พ. 63         - นักเรียนระดับอนุบาลประเมินพัฒนาการ ด้านสติปัญญา
วันที่ 25 - 28 ก.พ. 63         - นักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา สอบปลายภาคเรียนที่ 2
วันที่ 29 ก.พ. 63                - กิจกรรมบัณฑิตน้อย และวันแห่งความภาคภูมิใจ
วันที่ 2 มี.ค. 63                  - ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
วันที่ 4 มี.ค. 63                  - นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
วันที่ 9 - 12 มี.ค. 63           - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ไม่ผ่านตามตัวชี้วัดของแต่ละรายวิชา เรียนซ่อมเสริม
วันที่ 21 มี.ค. 63                - ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (ยกเว้น ป.6 และ ม.3) 
วันที่ 28 มี.ค. 63                - ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 
วันที่ 23 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 - เรียนภาคฤดูร้อน
วันที่ 2 - 3 พ.ค. 63             - จำหน่ายแบบเรียนปีการศึกษา 2563
วันที่ 14 พ.ค. 63                -  เปิดเรียนปีการศึกษา 2563             

Powered by MakeWebEasy.com