ปฏิทินกิจกรรม

                                      กำหนดการเดือน  กันยายน - ตุลาคม  2562                      


วันที่ 24 - 27 ก.ย. 62  - สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 28 ก.ย. 62       - กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 30 ก.ย. 62       - กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
วันที่  1  ต.ค. 62       - กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 2 - 3 ต.ค. 62   - กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 4 - 5 ต.ค. 62   - กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 15 ต.ค. 62      - เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 19 ต.ค. 62      - ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกระดับชั้น

Powered by MakeWebEasy.com