ปฏิทินกิจกรรม

                                      กำหนดการเดือน  พฤศจิกายน 62 - มกราคม 63                      


วันที่ 11  พ.ย. 62       - กิจกรรมวันลอยกระทง
วันที่ 14-16 พ.ย. 62  - ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3 ณ ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
วันที่ 4   ธ.ค. 62          - กิจกรรมวันพ่อ
วันที่ 5   ธ.ค. 62          - หยุดเรียนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 10 ธ.ค. 62          - หยุดเรียนเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 23 ธ.ค. 62          - กิจกรรมส่งความสุขคริสตมาสและปีใหม่
วันที่ 7 ม.ค. - 21 ก.พ. 63   - รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา (เฉพาะระดับชั้นที่ว่าง)
วันที่ 7 - 8 ม.ค. 63       - ประเมินผล (สอบ) กลางภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา 
วันที่ 10  ม.ค. 63         - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 10 - 12 ม.ค. 63   - กิจกรรมการเข้าค่ายร่วมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในเครือสังฆมณฑลราชบุรี 
                                      ณ ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

Powered by MakeWebEasy.com