ปฏิทินกิจกรรม

                                      กำหนดการเดือนมกราคม - มีนาคม 2561                      


วันที่ 8 ม.ค.-9 ก.พ.61 - รับสมัครนักเรียนระดับประถม (เฉพาะชั้นที่มีที่ว่าง) และมัธยมศึกษาปีที่ 1                                              
วันที่ 9 -10 ม.ค.61     - สอบกลางภาคเรียนที่ 2 นักเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา                                       
วันที่ 11 ม.ค.61         - สอบ Pre O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                  
วันที่ 12 ม.ค.61         - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                              
วันที่ 16 ม.ค.61         - หยุดเรียนวันครู และกิจกรรมพี่เลี้ยงน้อง
วันที่ 22-24 ม.ค.61    - กิจกรรมวิชาการระดับอนุบาล (วันละระดับชั้น อ.1, อ.2, อ.3)
วันที่ 2 ก.พ.61          - เลือกตั้งประธานสภานักเรียน
วันที่ 3-4 ก.พ.61       - สอบ O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3                                           
วันที่ 9 ก.พ.61          - ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                       
วันที่ 10 ก.พ.61        - สอบนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561                                  
วันที่ 12-23  ก.พ.61  - ทดสอบพัฒนาการด้านการอ่าน ระดับชั้นอนุบาล
วันที่ 14 ก.พ.61        - ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 15-16 ก.พ.61   - หยุดเรียนวันตรุษจีน
วันที่ 19-20 ก.พ.61   - มอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 23 ก.พ.61        - สอบนอกตาราง
วันที่ 26-28 ก.พ.61   - สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 3 มี.ค.61          - กิจกรรมบัณฑิตน้อย  และวันแห่งความภาคภูมิใจ
วันที่ 7 มี.ค.61          - สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                    
                                      

Powered by MakeWebEasy.com