ปฏิทินกิจกรรม

                                      กำหนดการเดือน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 2562                      


วันที่ 4 ก.พ.62     - สัปดาห์ที่ 37
วันที่ 8 ก.พ.62     - เลือกตั้งสภานักเรียน
วันที่ 11 ก.พ.62   - สัปดาห์ที่ 38 ,ประเมินพัฒนาการด้านการอ่าน ระดับอนุบาล
วันที่ 12 ก.พ.62   - ประเมินพัฒนาการด้านการอ่าน ระดับอนุบาล
วันที่ 18 ก.พ.62   - สัปดาห์ที่ 39
วันที่ 19 ก.พ.62   - หยุดเรียน (วันมาฆบูชา)
วันที่ 22 ก.พ.62   - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, ประชุมครูประจำเดือน
วันที่ 25 ก.พ.62   - สัปดาห์ที่ 40
วันที่ 26 ก.พ.62   - สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 27 ก.พ.62   - สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 28 ก.พ.62   - สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 1 มี.ค.62     - สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561, วันอำลาสถาบัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 2 มี.ค.62     - ปิดภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 3 มี.ค.62     - ฉลอง 70 ปี โรงเรียนวีรศิลป์
วันที่ 23 มี.ค.62   -  ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 25 มี.ค.62   - เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน  25 มี.ค. – 12  เมษายน 2562
วันที่ 28 มี.ค.62   -  ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 1 - 2 พ.ค.62 - จำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน (เวลา 7.30 น. - 14.00 น.)
วันที่ 14 พ.ค. 62   -  เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


Powered by MakeWebEasy.com