ปฏิทินกิจกรรม

                                      กำหนดการเดือน   ตุลาคม 63 -  มกราคม 64                      


วันที่ 12  ต.ค. 63   - ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล โอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
                                มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13  ต.ค. 63   - วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 26 ต.ค. - 6 พ.ย. 63 - ประเมินผลพัฒนาการด้านการอ่าน นักเรียนระดับปฐมวัย
วันที่ 10 - 30 พ.ย. 63 - ประเมินผลพัฒนาการ - สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ทุกระดับชั้น)
วันที่ 16 - 30 พ.ย. 63 - ปิดภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ 1 ธันวาคม 63    - เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
วันที่ 19 ธันวาคม 63  - ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1
วันที่ 24 ธันวาคม 63  - นักเรียนชั้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบนักธรรม
วันที่ 25 ธันวาคม 63  - กิจกรรมแบ่งปันความสุขโอกาสคริสต์มาส และปีใหม่ (ภาคกลางวัน)
วันที่ 26 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 - หยุดเรียนเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่
วันที่ 4 มกราคม 2564 - เปิดเรียนหลังหยุดเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ 
            

Powered by MakeWebEasy.com