ปฏิทินกิจกรรม

                                      กำหนดการเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561                      


วันที่ 2 เม.ย.61          - เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
วันที่ 6 เม.ย.61          - เรียนตามปกติ                                              
วันที่ 12 -17 เม.ย.61  - หยุดเรียนเทศกาลวันสงกรานต์                                       
วันที่ 18 - 27 เม.ย.61 - เรียนตามปกติ                                  
วันที่ 5 - 6 พ.ค.61     - จำหน่ายหนังสือ ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน                                              
วันที่ 8 - 9 พ.ค.61     - สัมมนาครูประจำปี
วันที่ 15 พ.ค.61        - เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Powered by MakeWebEasy.com