อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

    
ระดับชั้นค่าธรรมเนียมการเรียนค่าอาหาร
อนุบาล
ค่าอาหาร
เสริมนม
ค่าเครื่องใช้
เสริมพัฒนาการ
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ค่ากิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษค่ากิจกรรม
เสริมภาษาจีน
ค่ากระดาษสอบค่าประกันอุบัติเหตุรวม
(ปกติ)
รวม
(IEP)
อ.1-3เบิกได้2,4001,900700300300400-2002006,4006,000
เบิกไม่ได้2,1306,130
5,730
ป.1-3เบิกได้2,100---400700 (5,000)3002002003,9003,200
เบิกไม่ได้1,8703,6702,970
ป.4-6เบิกได้2,100---600700 (5,000)3002002004,1003,400
เบิกไม่ได้1,8703,8703,170
ม.1-3เบิกได้1,650---600700 (5,000)3002002003,6502,950
เบิกไม่ได้1,4503,4502,750
Powered by MakeWebEasy.com