เรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สาระภาษาไทย
วิชาภาษาไทย ชั้น ม.2 เรื่อง คำราชาศัพท์

สาระคณิตศาสตร์
1.ปริศนากับตัวเลขที่หายไป - โจทย์คณิต คิดท้าทาย
2.การลบที่ไม่ต้องยืม

สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม
2.สมการเคมี
3.มวล พลังงาน กับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
4.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5.วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  : อาหารและโภชนาการ
6.วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  : ยา
7.วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  : เครื่องสำอาง
8.วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  : สุขภาพและการออกกำลังกาย
9.วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  : เครื่องนุ่งห่ม

สาระภาษาต่างประเทศ
1.การออกเสียง การผสมอักษร A-Z ขั้นพื้นฐาน แบบละเอียดมากๆ
2.Do you/ Did you/ Are you? ใช้ต่างกันอย่างไร?
3.If-Clause คืออะไร???
4.คำว่า “เคย” ที่หลายๆคนไม่เคยชิน
5.some time / sometime / sometimes ใช้ยังไง ??? มาเคลียร์ใจกันใหม่ดีกว่า
6.ประโยคในภาษาอังกฤษที่ต้องพูดให้ได้
Powered by MakeWebEasy.com