ด.ญ.ลภัสรดา ประยูรไทย

880 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ด.ญ.ลภัสรดา   ประยูรไทย

       คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวีรศิลป์ ขอร่วมแสดงความยินดี และมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่มีผลการสอบ O - NET กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เด็กหญิงลภัสรดา  ประยูรไทย

Powered by MakeWebEasy.com