เดือน พฤษภาคม 2566
         19 พฤษภาคม 2566 วันเกิดคุณพ่อผู้อำนวยการ   

         23 พฤษภาคม 2566 วันเกิดครูเดือนพฤษภาคม

         30 พฤษภาคม 2566 มิสซาเปิดปีการศึกษา 2566

เดือน มิถุนายน 2566
         2 มิถุนายน 2566 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

         6 มิถุนายน 2566 - วันเกิดครูเดือนมิถุนายน
                                             - นักเรียนรับรางวัลการประกวดบรรยายธรรม

         9  มิถุนายน 2566 เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

         13 มิถุนายน 2566 ฉลองศาสนนามนักบุญอันตน สังฆานุกรวรากร เจริญพานิช

         15 มิถุนายน 2566 วันไหว้ครู 

         17 มิถุนายน 2566 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนเข้าใหม่ 2566 

         20 มิถุนายน 2566 การอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2566

         21 มิถุนายน 2566 การอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 2566

         22 มิถุนายน 2566 การอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2566

         23 มิถุนายน 2566 - การอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2566

                                              - งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน

                                              - ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน

         26 มิถุนายน 2566 - กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  ปีการศึกษา 2566 

                                              - กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566

         29 มิถุนายน 2566 ฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร บาทหลวงธาดา พลอยจินดา

เดือน กรกฎาคม 2566
        4 กรกฎาคม 2566 - มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566

                                             - วันเกิดครูเดือนกรกฎาคม

         5 กรกฎาคม 2566 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

         10 กรกฎาคม 2566 ประชุมผู้ประกอบการ รถรับ-ส่งนักเรียน

         18 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลการดำเนินงานและมอบเกียรติบัตร ห้องเรียนสีขาว ระดับดีเด่น ประจำเดือน มิถุนายน

         21 กรกฎาคม 2566  ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม

         26 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และฟังธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

         27 กรกฎาคม 2566 - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

                                              - ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดวังขนาย

เดือน สิงหาคม 2566

         8 สิงหาคม 2566 - นักเรียนรับเกียรติบัตร วันภาษาไทย

                                           - นักเรียนรับรางวัล การแข่งขันยูยิตสู ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 

         11 สิงหาคม 2566 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

         17 สิงหาคม 2566 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ป.4  

         18 สิงหาคม 2566 คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี

         23 สิงหาคม 2566 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.1

         24 สิงหาคม 2566 - พิธีเข้ารับหมวกลูกเสือสำรอง ป.1

                                                     - พิธีรับเข็มยุวกาชาด ป.1

         25 สิงหาคม 2566  ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม

         31 สิงหาคม 2566 ขบวนพาเหรด และพิธีเปิดงานกีฬาสี เฟื่องฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 54 

เดือน กันยายน 2566

         15 กันยายน 2566 วจนพิธีกรรมถวายเกียรติแด่แม่พระมหาทุกข์

         22 กันยายน 2566 ประชุมครูประจำเดือนกันยายน

          27 กันยายน 2566 นักเรียนรับเกียรบัตร การแข่งขันคิดเลขเร็ว การประกวดวาดภาพระบายสี และการประกวดสุนทรพจน์

เดือน ตุลาคม 2566

        9 ตุลาคม 2566 เข้าค่ายลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2

        10 ตุลาคม 2566 เข้าค่ายลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

        11 ตุลาคม 2566 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

        12 ตุลาคม 2566 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

        13 ตุลาคม 2566 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

        17 ตุลาคม 2566 ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม

        19-21 ตุลาคม 2566 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

        25 ตุลาคม 2566 สุขสันต์วันเกิดซิสเตอร์อุษา พรศิริกาญจน์

        28 ตุลาคม 2566 ผู้ปกครองรับผลการเรียนและอาหารเสริม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

        30 ตุลาคม 2566 ร่วมงานพิธีออกพรรษาประจำปี 2566 ณ วัดวังขนาย

       31 ตุลาคม 2566 กิจกรรมวันฮาโลวีน (Halloween)

เดือนพฤศจิกายน 2566

        7 พฤศจิกายน 2566 - รับรางวัลสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                                                 - มอบเดือนเกิดครู เดือนพฤศจิกายน

        13 พฤศจิกายน 2566 - ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.กาญจนบุรี

                                                  - ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี

        14 พฤศจิกายน 2566 - ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี

        15 พฤศจิกายน 2566 - ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ซาฟารีเวิลด์ คลองสามวา จ.กรุงเทพฯ

        16 พฤศจิกายน 2566 - ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ดรีมเวิลดิ์ ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

        17 พฤศจิกายน 2566 - ประชุมครูเดือนพฤศจิกายน

        20-21 พฤศจิกายน 2566 - งานมหกรรมวิชาการสถานศึกษาคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 "ก้าวไปด้วยกัน แบ่งปันสานต่อ ก่อเกิดนวัตกรรม" ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

        22 พฤศจิกายน 2566 - ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ดรีมเวิลดิ์ ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

        23 พฤศจิกายน 2566 - ทัศนศึกษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ณ ดรีมเวิลดิ์ ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

        27 พฤศจิกายน 2566 - ประเพณีวันลอยกระทง

        28 พฤศจิกายน 2566 - รับรางวัล "ครูดีของฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566"

เดือนธันวาคม 2566

        1 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ได้มาฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนหญิงโรงเรียนวีรศิลป์

       4 ธันวาคม 2566 พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566      

        23 ธันวาคม 2566 กิจกรรมวันคริสต์มาส

เดือนมกราคม 2567

        9 มกราคม 2567  มอบเดือนเกิดครู เดือนมกราคม

        12 มกราคม 2567 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

        15 มกราคม 2567 แสดงความยินดีกับคุณพ่อวรากร เจริญพานิช ในโอกาสบวชเป็นพระสงฆ์

        25 มกราคม 2567 โรงเรียนวีรศิลป์ ได้ต้อนรับ คณะอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาจาก Korea national university of education

        29 มกราคม 2567 โรงเรียนวีรศิลป์ ได้ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ระดับเงิน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

        29 - 30 มกราคม 2567 จัดกิจกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2566

เดือน กุมภาพันธ์ 2567

        6 กุมภาพันธ์ 2567 วันเกิดพ่อเจมส์

เดือน เมษายน 2567

        12 เมษายน 2567 กิจกรรมวันสงกรานต์

_____________________________

หน้าหลัก HOME

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้