อัตลักษณ์ เอกลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์โรงเรียนวีรศิลป์

อัตลักษณ์ของโรงเรียนวีรศิลป์
          นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแบบอย่างพระแม่มารีย์ (คุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ คุณธรรมทางศาสนา คุณธรรมเทววิทยา)
          คุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์               คุณธรรมทางศาสนา                คุณธรรมเทววิทยา
             - ความรอบคอบ                          - ภาวนา                                    - ความเชื่อ
             - ความมัธยัสถ์                            - การปฏิบัติตนตามหลักธรรม     - ความหวัง
             - ความกล้าหาญ                            ของศาสนา                             - ความรัก
             - ความยุติธรรม                           - พิธีกรรม

เอกลักษณ์โรงเรียนวีรศิลป์
          รู้หน้าที่    มีเกียรติ
Powered by MakeWebEasy.com