ระเบียบการแต่งกาย

ระดับปฐมวัย
          1. เครื่องแบบนักเรียน
             1.1 เครื่องแบบนักเรียนปฐมวัย ( ชาย )
                   -  เสื้อสีขาว ปกบัวแหลม ผ้าลายสก๊อต ผ่าหน้าติดกระดุมตลอดแนวชายเสื้อยาวเสมอกัน แขนสั้นเหนือข้อศอก ปลายแขนกุ๊นด้วย
                       ผ้าลายสก๊อต ( ชมพู-ฟ้า-ดำ ) ขนาด 2 เซนติเมตร
                   -  กางเกงลายสก๊อต ( ชมพู-ฟ้า-ดำ ) ขาสั้นเหนือเข่า ติดตะขอและซิบด้านหน้าใส่ยางยืดที่ ขอบกางเกงด้านหลัง
                   -  เน็คไท ลายสก๊อต ( ชมพู-ฟ้า-ดำ )
                   -  รองเท้านักเรียนชายสีดำ
                   -  ถุงเท้านักเรียนสีขาว

  

               1.2 เครื่องแบบนักเรียนปฐมวัย (หญิง)
                     -  ชุดกระโปรงติดกัน ปกบัวมนสีขาว แขนสั้น ใช้ผ้าลายสก๊อต ( ชมพู-ฟ้า-ดำ ) ทำโบว์เย็บ  ติดใต้ปกเสื้อ ต่อผ้าสีขาวรูปโค้งลักษณะคล้ายเสื้อตัวใน ตัวกระโปรงใช้ผ้าลายสก๊อต  (ชมพู-ฟ้า-ดำ)                               ช่วงเอวจับจีบชนกัน ด้านหน้า และด้านหลังด้านละ 2 จีบ มีเข็มขัดในตัว หัวเข็มขัดวงกลมสีขาว ติดซิบด้านหลังยาวตั้งแต่คอเสื้อถึงสะโพกบน
                     -  รองเท้านักเรียนหญิงสีดำ
                     -   ถุงเท้านักเรียนสีขาว

  

              1.3  เครื่องแบบชุดพละศึกษานักเรียนปฐมวัย
                   - เสื้อเชิ้ตสีเหลือง แขนสั้นชายเสื้อตรง ผ่าชายเสื้อด้านข้างทั้ง 2 ด้านยาว ประมาณ 3 นิ้ว  ปักชื่อนามสกุลที่อกด้านขวาด้วยไหมสีดำ ปักตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนบนกระเป๋าที่อก  ด้านซ้าย ด้วย                        ไหมสีชมพู-สีกรมตามแบบ
                   - กางเกงวอร์ม ขาสั้นสีกรม มีแถบสีชมพูด้านข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
                   - รองเท้ากีฬาสีขาว ไม่มีลวดลาย
                   - ถุงเท้านักเรียนสีขาว

  
  

ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา
1. เครื่องแบบนักเรียนชายประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
          - เสื้อ  เสื้อเชิ้ตสีขาว  แขนสั้นเหนือศอก  มีกระเป๋าพอเหมาะติดหน้าอกด้านซ้าย  ชายเสื้อทับในกางเกง  ปักอักษรย่อ  ว.ศ.   ด้วยไหมสีแดงเลือดนกบนหน้าอกด้านขวา   นักเรียนมัธยมปักเครื่องหมายดาวด้วยไหมสีแดงเลือดนก  มัธยม 1 ดาว 1 ดวง ,  มัธยม 2  ดาว 2 ดวง ,  มัธยม 3  ดาว 3 ดวง ที่ปลายปกเสื้อด้านขวา  ปักชื่อ-นามสกุลใต้อักษรย่อ ว.ศ.ด้วยไหมสีดำ
          - กางเกง  สีกรมท่า  ไม่มีกระเป๋าหลัง  ปลายขากางเกงสั้นเหนือเข่าไม่เกิน 5 ซ.ม.
          - เข็มขัด  คาดเข็มขัดโรงเรียนตามที่กำหนด
          - รองเท้า ถุงเท้า  รองเท้านักเรียนสีดำ  ไม่มีลวดลาย  ถุงเท้าสีขาวเรียบ  ไม่มีลวดลาย  ไม่เป็นลูกฟูกหรือบางเกินไป  และต้องดึงถุงเท้าให้สุดความยาวของถุงเท้าแต่ไม่ถึงเข่า (ถุงเท้าแบบยาว)

  

2. เครื่องแบบนักเรียนหญิง
    ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3
            -  เสื้อ   คอบัว แขนตุ๊กตา  สีขาวเรียบ  ผ่าอกตลอดไม่มีประเป๋า  เอวจั๊ม 2 นิ้วครึ่ง  หรือ 3 นิ้ว ผูกเป็นโบว์ หูกระต่ายสีกรมท่ามีหาง ปักอักษรย่อ ว.ศ.ด้วยไหมสีแดงเลือดนก ปักชื่อ-นามสกุล   ใต้อักษรย่อ ว.ศ. ด้วยไหมสีดำ  บนหน้าอกด้านขวามือ
            -  กระโปรง  สีกรมท่า  จีบหันออกด้านละ 3 จีบ  ไม่ตีเกร็ดกระโปรง
            -  รองเท้า  รองเท้าหนังสีดำ  มีสายคาดด้านหน้า  ไม่มีลวดลาย  ถุงเท้าสีขาวเรียบ  ไม่มีลวดลาย  ไม่เป็นลูกฟูกหรือบางเกินไป  และพับได้ถึงข้อเท้า

  

  ประถมศึกษาปีที่ 4 –  ประถมศึกษาปีที่ 6
          - เสื้อ  คอบัว  แขนตุ๊กตา  สีขาวเรียบ  ผ่าอกตลอดและติดกระดุมมีกระเป๋าติดอกด้านซ้าย  เอวจั๊ม 2 นิ้ว  ครึ่ง หรือ 3 นิ้ว  ปักอักษรย่อ ว.ศ. ด้วยไหมสีแดงเลือดนก  ปักชื่อ- นามสกุลใต้อักษรย่อ ว.ศ. ด้วยไหมสีดำ บนหน้าอกด้านขวามือ เนคไทสีกรมท่า  กว้าง 1 นิ้ว 1  ปลายแหลม 
          - รองเท้า  รองเท้าหนังสีดำ  มีสายคาดด้านหน้า  ไม่มีลวดลาย  ถุงเท้าสีขาวเรียบไม่มีลวดลาย  ไม่เป็นลูกฟูกหรือบางเกินไป  และต้องพับได้ถึงข้อเท้า 

  

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
            - เสื้อ  เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว  ไม่บาง  ต้องสวมเสื้อทับเสื้อชั้นในแขนสั้นเหนือศอกประมาณ 5 ซ.ม. ปลายแขนตลบออก  อกเสื้อผ่าตลอด  สาบทับออกและติดกระดุม  เดินตะเข็บทั้งสองข้างติดกระเป๋าทางอกด้านซ้าย  ปากกระเป๋าตลบออก  ปักอักษรย่อ ว.ศ.  ที่กระเป๋าเสื้อโดยอักษรย่อ ว. ปักด้วยไหมสีแดงเลือดนก  อักษร ศ. ปักด้วยไหมสีน้ำเงิน  มีเนคไทสีกรมท่าปลายหางแซงแซว  ผูกชิดคอ  ให้ปลายของเนคไทคอยู่เหนือขอบกระโปรงเล็กน้อย  ปักเครื่องหมายดาว  ด้วยไหมสีแดงเลือดนก  มัธยม 1 ดาว 1 ดวง ,  มัธยม 2  ดาว 2 ดวง ,  มัธยม 3  ดาว 3 ดวง ที่ปลายปกด้านขวา 
            - เข็มขัด  คาดเข็มขัดของโรงเรียนตามที่กำหนด
            - กระโปรง  สีกรมท่า  จีบหันออกด้านละ 3 จีบ  ความยาวคลุมเข่าแต่ไม่ถึงครึ่งน่องไม่ตีเกร็ดกระโปรง
            - รองเท้า   รองเท้าหนังสีดำ  มีสายคาดด้านหน้า  ไม่มีลวดลาย  ถุงเท้าสีขาวเรียบ  ไม่มีลวดลายไม่เป็นลูกฟูกหรือไม่บางเกินไป และต้องพับถึงข้อเท้าได้

  

3. เครื่องแบบชุดพละ
           ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  เสื้อเชิ้ตสีเหลือง  กางเกงวอร์มสีกรมท่า
           มัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  เสื้อเชิ้ตสีชมพู    กางเกงวอร์มสีกรมท่า
           หมายเหตุ  ชุดพละเป็นแบบที่ทางโรงเรียนกำหนด 

  
    

4. ลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด
              ลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
               1. ใช้เครื่องแบบนักเรียน  ผูกผ้าผูกคอของโรงเรียนสีขาวขลิบสีชมพู  วอกเกิ้ลลูกเสือ          
               2. เครื่องหมายลูกเสือสำรอง รูปแบบสีและขนาด ทำด้วยผ้าสีกรมท่ารูปไข่ยาว 4 ซม. กว้าง 3.5 ซม. มีรูปหน้าเสือและคำว่า “ลูกเสือ” สีเหลืองขลิบริมสีกรมท่า  ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกระเป๋า
                3. เครื่องหมายชั้น  ดาวดวงที่ 1 รูปแบบสีและขนาด เป็นเครื่องหมายรูปดาว 6 แฉกสีเงิน เส้นผ้าศูนย์กลาง 1.5 ซม. การประดับ ติดที่ข้างขวารูปหน้าเสือหน้าหมวก ดาวดวงที่ 2 รูปแบบสีและขนาด เช่นเดียวกับดาวดวงที่ 1  ติดที่ข้างซ้ายรูปหน้าเสือหน้าหมวก  ดาวดวงที่ 3 รูปแบบสีและขนาด เช่นเดียวกับดาวดวงที่ 1  ติดที่หน้าหมวกใต้รูปหน้าเสือ ระหว่างกลางดาวดวงที่ 1 และดาวดวงที่ 2
                4. เครื่องหมายหมู่ รูปแบบสีและขนาด ทำด้วยผ้าสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ยาวด้านละ 3.5 ซม.  ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย 1 ซ.ม. ให้มุมแหลมขึ้น
                5. เครื่องหมายประจำการ  รูปแบบสีและขนาด ทำด้วยผ้าสีเหลืองรูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซม. มีรูปดาว 6 แฉก สีเงิน เส้นผ้าศูนย์กลาง 1.5 ซม.  ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือเครื่องหมายลูกเสือสำรอง 1 ซม.
                6. เครื่องหมายสังกัด ชื่อกลุ่มหรือกอง รูปแบบสีและขนาด ทำด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายาว 7 ซม. กว้าง 1.5 ซม. มีชื่อกลุ่มหรือกองสีขาว  ติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา เลขกลุ่มและเลขกอง รูปแบบสีและขนาด ทำด้วยผ้าสีแดงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 3.5 ซม. ขลิบสีขาว มีตัวเลขอารบิค เลขกลุ่มสีขาวสูง 1.5 ซม. อยู่ข้างบน และเลขกองสีขาวสูง 1 ซม. อยู่ข้างล่าง  ติดใต้เครื่องหมายชื่อกลุ่มหรือกอง
               7. เครื่องหมายวิชาพิเศษ  รูปแบบสีและขนาด รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมมน ด้านฐานยาว 3.5 ซม. ด้านตั้งยาว 2.5 ซม. ทำด้วยผ้ามีอักษรและรูปตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบกำหนด  ถ้าสอบได้ไม่เกิน 9 วิชา ให้ติดที่แขนเสื้อข้างขวา กึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอกเรียงกันเป็นแถวตามแนวนอน แถวใดเกิน 3 วิชา ให้ขึ้นแถวใหม่เว้นระยะระหว่างเครื่องหมายและระหว่างแถว 1 ซม.
               8. เครื่องหมายนายหมู่และรองนายหมู่ รูปแบบสีและขนาด ทำด้วยแถบผ้าสีเหลืองกว้าง 1 ซม. (นายหมู่ 2 แถบ รองนายหมู่ 1 แถบ)  เย็บติดรอบแขนเสื้อข้างซ้ายเหนือปลายแขนเสื้อ 5 ซม. (เว้นระยะระหว่างแถบ 1 ซม. สำหรับนายหมู่)
             9. เข็มขัดหนัง สีน้ำตาลกว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์

  

ยุวกาชาดชั้นประถม 1 – 3
                - ใช้เครื่องแบบนักเรียน ผ้าผูกคอสีกรมท่ามีเครื่องหมายกาชาด
                - หมวกปีกสีน้ำเงิน  มีเครื่องหมายกาชาดที่หน้าหมวก
                - เข็มยุวกาชาดติดหน้าอกเสื้อด้านขวา
                - ป้ายชื่อโรงเรียนติดที่ไหล่เสื้อด้านขวา
                - ถุงเท้าสีขาวพับสั้นเป็นข้อเท้า  รองเท้าหนังสีดำแบบนักเรียน

  

ลูกเสือสามัญประถม 4 – 6
                - เครื่องแบบลูกเสือสามัญ เสื้อสีกากีแขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเสื้อทำเป็นสาบกว้าง 3.4 ซ.ม. มีดุมเหนือเข็มขัด 4 กระดุม อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่งปกรูปมน ชายกลางแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนูเช่นเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง 3.5 ซม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง 2.5 ซม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนู ทางด้านคอ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทำด้วยวัตถุสีน้ำตาลแก่ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง  ปักชื่อ-นามสกุล  ด้วยไหมสีดำ  บนผ้าสีขาวเรียบ  และเย็บติดหน้าอกเสื้อด้านขวา กางเกงขาสั้นสีกากี ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ 5 ซม. ปลายขาพับเข้ากว้าง 5 ซม. มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า และมีรูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 ซม. กว้าง 1 ซม.
                - หมวกปีกกว้าง  สีกากี พับปีกขวาขึ้น ประดับด้วยดอกจันชั้นเดียวทำด้วยผ้า (สีประจำภาคศึกษา) กลางดอกจันมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติทำด้วยโลหะสีทอง มีหนังหรือวัตถุเทียมน้ำตาลแก่กว้าง 2 ซ.ม. พันรอบหมวกมีหัวเข็มขัดสีน้ำตาลแก่ด้านซ้าย ปีกหมวกสองข้างเจาะรูสำหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ (สายรัดทำด้วยเชือกถักสีเดียวกับหมวก ผูกเป็นปมไว้ข้างหลัง)
                - ผ้าผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 ซ.ม. ด้านตั้ง 75 ซ.ม. สีน้ำเงิน และมีว็อกเกิ้ลลูกเสือสามัญอลูมิเนียมสวมผ้าผูกคอ มีเครื่องหมายจังหวัด ติดที่มุมผ้าผูกคอตรงข้ามด้านฐาน
               - เข็มขัด หนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
               - ถุงเท้ายาว รูปแบบสีและขนาด สีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง
               - รองเท้า รูปแบบสีและขนาด หนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลแก่ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก
               - เครื่องหมายหมู่ รูปแบบสีและขนาด ทำด้วยผ้าสีตามประจำหมู่ลูกเสือสามัญตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ซม. ยาว 14 ซม. 4 แถบ ซ้อนกัน ติดที่แขนเสื้อ ใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย 1 ซม.
               - เครื่องหมายชั้น  ลูกเสือตรี รูปแบบสีและขนาด ทำด้วยผ้าสีกากี รูปโล่ ยาว 4 ซม. กว้าง 2.5 ซม. มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีแดง แต่ไม่มีแถบคำขวัญ และมีคำว่า “ลูกเสือ” สีเหลือง  ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย
                 ลูกเสือโท รูปแบบสีและขนาด ทำด้วยผ้าสีกากี รูปไตยาว 4.5 ซม. กว้าง 2.5 ซม. มีคำว่าลูกเสือ” สีเหลืองเหนือกรอบสีแดง ในกรอบสีแดงมีคำว่า “เสียชีพอย่างเสียสัตย์” สีเหลือง ติดที่แขนเสื้อข้างซ้าย กึ่งกลางไหล่กับศอก
                  ลูกเสือเอก รูปแบบสีและขนาด ทำด้วยผ้าสีกากีรูปโล่ ยาว 5 ซม. กว้าง 3 ซม. มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีแดง และมีคำว่า “ลูกเสือ” สีเหลือง ติดที่แขนเสื้อข้างซ้ายกึ่งกลางไหล่กับศอก
                - เครื่องหมายประจำการ รูปแบบสีและขนาด ทำด้วยผ้าสีเขียวรูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซม. มีรูปตรา 6 แฉกสีเงินเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ซม. ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกระเป๋า 1 ซม.
                - เครื่องหมายสังกัด
                   ชื่อกลุ่มหรือกอง ทำด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 7 ซม. กว้าง 1.5 ซม. มีชื่อกลุ่มหรือกองสีขาว (โรงเรียนวีรศิลป์) ติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา
                    เลขกลุ่มและเลขกอง ทำด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 3.5 ซม. ขลิบริมสีขาว มีตัวเลขอารบิค เลขกลุ่มสีขาวสูง 1.5 ซม. อยู่ข้างบน และเลขกองสีขาว สูง 1 ซม. อยู่ข้างล่าง ติดใต้เครื่องหมายชื่อกลุ่มหรือกอง
                 -  เครื่องหมายวิชาพิเศษ ทำด้วยผ้าสีกากี รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซม. มีกรอบและมีคำว่า “ลูกเสือ” สีเขียว ภายในกรอบมีรูปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ติดที่แขนเสื้อข้างขวา ต่อจากเลขกลุ่มกอง 1 ซ.ม. ให้เครื่องหมายแรกติดตรงกลางตามแนวอินทรธนู
                 - เครื่องหมายนายหมู่และรองนายหมู่ ทำด้วยแถบผ้าสีขาว รูปสีเหลี่ยมผืนผ้ายาวเท่าแนวตั้งกระเป๋ากว้าง 1.5 ซม. มีจำนวนแถบและติดดังนี้ นายหมู่ จำนวน 2 แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้ายตามแนวตั้ง ให้เครื่องหมายลูกเสือตรีอยู่ตรงกลาง รองนายหมู่ จำนวน 1 แถบ  ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้ายตามแนวตั้ง ให้เครื่องหมายลูกเสือตรีอยู่ทางซ้าย
                 - สายนกหวีด รูปแบบสีและขนาดทำด้วยด้ายถัก 1 สายสีเหลืองเป็นห่วงคล้องคอ ปลายสายผูกนกหวีดสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย

  

   เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
                - เสื้อคอพับ สีเขียวแก่แขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเสื้อทำเป็นสาบกว้าง 3.5 ซม. มีดุมเหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่งปกรูปมนเจาะรังดุมกึ่งกลาง 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง 3.5 ซม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง 2.5 ซม. ปลายมนมีดุมที่ปลายอินทรธนู ทางด้านคอด้านละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบน ทำด้วยวัตถุสีเขียวแก่ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกระโปรง ปักชื่อ-นามสกุล  ด้วยไหมสีดำบนผ้าสีขาวเรียบ  เย็บติดหน้าอกเสื้อด้านขวา
                - กระโปรง สีเขียวแก่ยาวเสมอเข่า ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นกลีบหันออกด้านข้าง ข้างละ 1 กลีบ
                - หมวกปีกแคบ สีเขียวแก่ มีตราหน้าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารีทำด้วยโลหะสีทอง ปีกหมวกด้านหลังพับขึ้น
                - ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอลูกเสือสามัญ                
                - เข็มขัดหนังสีดำ กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปเครื่องหมายเนตรนารี
                - ถุงเท้าสีขาว พับสั้นเพียงข้อเท้า
                - รองเท้าหนังสีดำ แบบนักเรียนหรือผ้าใบสีดำ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก
                - เครื่องหมายเนตรนารีสามัญ ทำด้วยโลหะสีทอง ประกอบแถบโบว์อยู่ส่วนล่าง มีคำว่าสามัญใช้กลัดติดที่อกเสื้อข้างซ้าย มีขนาดกว้าง 3 ซม. ยาว 3 ซม.
                 - เครื่องหมายหมู่ ทำด้วยผ้าสีกรมท่ารูปวงรี กว้าง 3.5 ซม. ยาว 5 ซม. ตรงกลางมีรูปดอกไม้สีขาวชนิดต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย 1 ซม

           เครื่องหมายชั้น
                 - เนตรนารีตรี ทำด้วยผ้าสีกากี รูปโล่ยาว 4 ซม. กว้าง 2.5 ซม. มีเครื่องหมายวชิระสีแดงและมีคำว่า เนตรนารีสีแดงติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
                 - เนตรนารีโท ทำด้วยผ้าสีกากี รูปไต ยาว 4.5 ซม. กว้าง 2.5 ซม. มีคำว่า เนตรนารีสีแดงเหนือกรอบสีแดง ในกรอบสีแดงมีคำขวัญ “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” สีแดงติดที่แขนเสื้อข้างซ้ายกึ่งกลางไหล่กับศอก
                 - เนตรนารีเอก ทำด้วยผ้าสีกากี รูปโล่ยาว 5 ซม. กว้าง 3 ซม. มีเครื่องหมายวชิระสีแดงและแถบ คำขวัญ “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” สีแดงและมีคำว่า เนตรนารีสีแดง ติดที่แขนเสื้อข้างซ้ายกึ่งกลางไหล่กับศอก
                 - เครื่องหมายประจำการ ทำด้วยผ้าสีเขียว รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซม. มีรูปดาว 6 แฉก สีเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ซม. ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกระเป๋า 1 ซม.
                 - เครื่องหมายสังกัด ชื่อกลุ่มหรือกอง ทำด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 7 ซม. กว้าง 1.5 ซม. ขลิบริม สีขาวติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา
                 - เลขกลุ่มและเลขกอง ทำด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 3.5 ซม. ขลิบสีขาวมีตัวเลขอารบิค เลขกลุ่มสีขาวสูง 1.5 ซม. อยู่ข้างบน และเลขกองสีขาวสูง 1 ซม. อยู่ข้างล่างติดใต้เครื่องหมายชื่อกลุ่มหรือกอง กองเนตรนารี
                 - เครื่องหมายวิชาพิเศษ ทำด้วยผ้าสีกากี รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซม. มีกรอบและคำว่า “เนตรนารี” สีเขียว ติดที่แขนเสื้อข้างขวา กึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอกเรียงกันเป็นแถวตามแนวนอน แถวใดเกิน 3 วิชา ให้ขึ้นแถวใหม่ เว้นระยะระหว่างเครื่องหมายและระหว่างแถว 1 ซม.
                 - เครื่องหมายหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่ เช่นเดียวกับนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือสามัญ
                 - สายนกหวีด เช่นเดียวกับนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือสามัญ

  

       ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
                - เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่อินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินทรธนูมีอักษร “ล.ญ.” สีเหลือง  ปักชื่อ - นามสกุลด้วยไหมสีเหลือง  บนผ้าสีเลือดหมู  เย็บติดหน้าอกเสื้อด้านขวา     
                - กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
                - หมวกทรงอ่อน สีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วยโลหะ สีทองเวลาสวม ให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
                - ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
                - เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
                - ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ 1 พู่
                - รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
                - เครื่องหมายหมู่ ทำด้วยผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 3.5 ซม. ขลิบริมสีเลือดหมูมีรูปสามเหลี่ยม 2 รูป (สีตามสีประจำหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ) ติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้ายใต้ตะเข็บประมาณ 1 ซม.
                - เครื่องหมายประจำการ เช่นเดียวกับเครื่องหมายประจำการลูกเสือสามัญ
                - เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับเครื่องหมายสังกัดลูกเสือสามัญ
                - สายยงยศ ทำด้วยหนังสีน้ำตาล ถักเป็นห่วงคล้องต้นแขนขวาใต้อินทรธนู ปลายสายรวมติดที่ดุมใต้ปกกระเป๋าเสื้อข้างขวา
                - เครื่องหมายลูกเสือโลก สีและขนาด เป็นรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.3 ซ.ม. มีตราเครื่องหมายหัวลูกศรสีขาวบนพื้นสีม่วงล้อมรอบด้วยเชือกสีขาวเป็นรูปวงกลม ผูกเป็นเงื่อนพิรอดอยู่เบื้องล่าง ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย หมายเหตุ เมื่อสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลก ให้ทำพิธีเข้าประจำกอง และเมื่อได้เข้าพิธีประจำกองแล้ว จึงนับว่าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยสมบูรณ์ มีสิทธิประดับเครื่องหมายลูกเสือโลกได้
                - เครื่องหมายนายหมู่และรองนายหมู่ เช่นเดียวกับนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีเลือดหมู
               - สายนกหวีด การประดับเช่นเดียวกับนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือสามัญ
               - เครื่องหมายวิชาพิเศษ ทำด้วยผ้าสีเลือดหมู รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 4 ซ.ม. มีกรอบและอักษร “ล.ญ.” สีเขียว ภายในกรอบมีรูปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฯ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ

  

     เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
                -  เสื้อ สีเขียวแก่ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบเนตรนารีสามัญแต่อินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินทรธนู มีรูปเครื่องหมายเนตรนารี สีเหลือง ปักชื่อ-สกุล  ด้วยไหมสีเหลืองบนผ้าสีเลือดหมู  ติดหน้าอกเสื้อด้านขวา
                - กระโปรงสีเขียวแก่ เช่นเดียวกับกระโปรงเนตรนารีสามัญ   
                - หมวกปีกแคบสีเขียวแก่ มีตราหน้าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารี ทำด้วยโลหะสีทอง ปีกหมวกด้านหลังพับขึ้น
                - ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเนตรนารีสามัญ
                - เข็มขัดหนังสีดำ ถุงเท้า รองเท้า เช่นเดียวกับเครื่องแบบเนตรนารีสามัญ
                - เครื่องหมายเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ทำด้วยโลหะสีทองประกอบแถบโบว์อยู่ส่วนล่าง มีคำว่า “สามัญรุ่นใหญ่” ใช้กลัดติดที่อกเสื้อข้างซ้าย มีขนาดกว้าง 3 ซม. ยาว 3 ซม.
                - เครื่องหมายหมู่ ทำด้วยผ้ารูปสีเหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 3.5 ซม. สีขาว ตรงกลางมีรูปนกสีเขียวชนิด
ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ ติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้าย ใต้ตะเข็บประมาณ 1 ซม.
                - เครื่องหมายประจำการ เช่นเดียวกับเครื่องหมายประจำการของเนตรนารีสามัญ
                - เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับเครื่องหมายสังกัดเนตรนารีสามัญ
                - สายยงยศ ทำด้วยไหมสีเลือดหมู ถักเป็นห่วงคล้องต้นแขนขวาใต้อินทรธนู ใช้ได้เฉพาะเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ที่สอบได้วิชาเนตรนารีเอก กับสอบได้วิชาพิเศษตามที่กำหนดในหลักสูตร
                - เครื่องหมายวิชาพิเศษ ทำด้วยผ้าสีเลือดหมู รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 4 ซม. มีกรอบอักษร
“น.ญ.” สีเขียว เครื่องหมายวิชาพิเศษ ถ้าสอบได้ไม่เกิน 9 วิชา ให้ติดที่แขนเสื้อข้างขวากึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอกเรียงกันเป็นแถวตามแนวนอน แถวใดเกิน 3 วิชา ให้ขึ้นแถวใหม่ เว้นระยะระหว่างเครื่องหมายและระหว่างแถว 1 ซม. ถ้าสอบได้เกิน 9 วิชา ให้มีสายสะพายจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวา ทำด้วยต่วนหรือสักหลาดสีเหลืองกว้าง 10 ซม. ขลิบริมสีขาบข้างละ 1 ซม. และปักเครื่องหมายวิชาพิเศษ
                - เครื่องหมายหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่ เช่นเดียวกับหัวหน้าหมู่ รองหัวหน้าหมู่เนตรนารีสามัญ แต่แถบผ้าสีเลือดหมู
                - สายนกหวีดสำหรับหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่ เช่นเดียวกับหัวหน้าหมู่ รองหัวหน้าหมู่เนตรนารีสามัญ

  

2. ทรงผม
           2.1 ทรงผมนักเรียนปฐมวัย (ชาย )  ตัดผมรองทรงสูง  หรือทรงนักเรียน  ด้านหลังตัดเกรียน  ไม่ดัดหรือย้อมสีผม


 
 
   

         2.2 ทรงผมนักเรียนปฐมวัย  (หญิง)
           -  ผมสั้นทรงสุภาพ  ไม่ดัดหรือย้อมสีผม
           -  ผมยาว  ต้องรัดผมถักเปียให้เรียบร้อย  ผูกโบว์ของโรงเรียนเท่านั้น


 
 


         2.3  ทรงผมนักเรียนประถม – มัธยม (ชาย)         
                   - รองทรงสูง
                   - ทรงนักเรียน

 
 

         2.4 ทรงผมนักเรียนหญิง       
                 - ผมสั้นตัดตรงแนวติ่งหูเสมอตลอด
                 -  ผมยาวตรงไม่มีการซอย (ไว้หน้าม้าหรือเหน็บหู)  ถักเปียให้เรียบร้อย
          หมายเหตุ นักเรียนที่ไว้ผมแล้วผิดระเบียบของโรงเรียน ครูเตือนแล้วไม่แก้ไข ครูพิจารณา ตามความเหมาะสม

 
 

Powered by MakeWebEasy.com