เพลงประจำโรงเรียน

                               เพลงประจำโรงเรียน – มาร์ชชมพู-ขาว

                           ชมพู-ขาว สวยพราว ดูเด่น            พวกเราไม่เว้นรักเรียนเขียนอ่าน

                          การกีฬา ก้าวหน้าทุกทาง                วินัยกล้าหาญ วัฒนาถาวร

                          เราวีรศิลป์ สามัคคี เสียสละ            พวกเราไม่ละทิ้งงานหน้าที่

                          จรรยา ศีลธรรม งามดี                     มั่นในศักดิ์ศรี ของเรา นักเรียน

                          คุณธรรม โน้มนำ ชีวา                      ปัญญา พัฒนา เป็นสุข

                         มีคุณครู ช่วยเรา เมื่อทุกข์                 เรามีความสุข อยู่ทุกเวลา

                        @   มา มา พวกเรามา                       มา มา สร้างความดี

                        เป็นเกียรติศักดิ์ศรี แก่วีรศิลป์            ให้ก้องเกรียงไกร

                        ระบือลือไปทั่วไทย ไชโย                     ไชโย! ไชโย!! (ซ้ำ @)
Powered by MakeWebEasy.com